Ιδρυμάτα Καλοκαιρινού
Ηράκλειο, Κρήτη

Ιδρυμάτα Καλοκαιρινού

Η μακρά περίοδος κοινωφελούς δράσης των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού ξεκινά στα χρόνια του Μεσοπολέμου, όταν το ζήτημα της αποκατάστασης των Μικρασιατών προσφύγων και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 προκαλούσαν ισχυρές πιέσεις στην ελληνική κοινωνία.

Ημερομηνία Κυκλοφορίας:
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020