Πολιτική Απορρήτου

Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου της εταιρείας EYEWIDE ΕΠΕ, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου/ όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί εκτίθενται αναλυτικά στη συνέχεια.
Κάνοντας χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου δηλώνετε τη ρητή και ανεπιφύλακτη συμφωνία σας και αποδοχή των όρων που διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας.
Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων, να ΜΗΝ πραγματοποιήσετε πρόσβαση και οποιαδήποτε περιήγηση στην ιστοσελίδα μας. Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται μόνο για τα δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από την εταιρεία μας και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω κάποιου τρίτου διαδικτυακού τόπου. Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει διαδικτυακούς συνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες (facebook, instagram, twitter, κ.λπ.). Δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται από τους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους.

 1. Ταυτότητα Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων

  • Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων: EYEWIDE Ε.Π.Ε.
  • Αριθμός ΓΕΜΗ: 77701727000
  • Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 12
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 250180, 2810 333175
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: [email protected]
 2. Συλλογή και Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

  1. Επίσκεψη - Περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας.

   Κατά την είσοδο, επίσκεψη και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας www.eyewide.gr συλλέγονται και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της εταιρείας μας τα παρακάτω στοιχεία:

   1. Είδος φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε
   2. Διεύθυνση IP του υπολογιστή σας
   3. Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας
   4. Λειτουργικό σύστημα χρήστη
   5. Σελίδα από την οποία έγινε ανακατεύθυνση στο site
   6. Μέγεθος δεδομένων σε bytes που διαβιβάζονται για την επίτευξη της επικοινωνίας
   7. Tην ηλεκτρονική διεύθυνση του υποκειμένου (mail)
   8. Εάν κάνει request τότε αποθηκεύεται το όνομα, το επίθετο και η ηλεκτρονική διεύθυνση

   Τα ως άνω δεδομένα είναι απαραίτητο να συλλεχθούν από την εταιρεία μας προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβασή σας στο διαδικτυακό τόπο της Eyeywide και διατηρούνται από αυτήν για διαφημιστικούς σκοπούς.
   Τα παραπάνω δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αποθηκεύονται σε διακομιστή ιδιοκτησίας της εταιρείας μας εντός της Ε.Ε..
   Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα ως άνω δεδομένα, σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις για παράνομη συμπεριφορά και χρήση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας, σε αντίθεση με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο ή/και σε αντίθεση με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας που είναι διαθέσιμοι εδώ.
   Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων αποτελεί η ύπαρξη έννομου συμφέροντος του υπευθύνου επεξεργασίας κατά άρθρο 6 παρ. 1 στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

  2. Cookies - Πολιτική Cookies


   1. Cookies

    Τι είναι τα cookies:
    Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

   2. Τα cookies χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ιστοσελίδας μας για τους παρακάτω σκοπούς:


    1. Αναγκαία cookies
     • για την παροχή της πρόσβασης και περιήγησης στην ιστοσελίδα μας.
     • για την ανάγνωση οπτικού και ακουστικού περιεχομένου (flash cookies), εφόσον ζητηθεί από το χρήστη πρόσβαση σε αντίστοιχο υλικό

     Τα παραπάνω cookies είναι απολύτως αναγκαία για την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, τη διαπίστωση συμμόρφωσής της με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ως προς την συγκατάθεσή της και για να μπορέσετε να περιηγηθείτε σε αυτήν εφόσον το επιθυμείτε.
     Επειδή τα εν λόγω cookies είναι αναγκαία για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας και τους σκοπούς που αναφέρονται στο πλαίσιο της παρούσας, δεν μπορείτε να τα απορρίψετε.
     Τα αναγκαία cookies είναι συγκεκριμένης και προσωρινής διάρκειας (session cookies). Στην σελίδα Ρυθμίσεις Cookies παρατίθεται πίνακας* στον οποίο μπορείτε να δείτε τα αναγκαία cookies, τον πάροχο αυτών (είτε είναι η εταιρεία μας είτε τρίτος πάροχος) τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας και το χρονικό διάστημα διατήρησης αυτών. Επίσης, μπορείτε να δείτε τους όρους βάσει των οποίων γίνεται η επεξεργασία δεδομένων, πατώντας τον σχετικό διαδικτυακό υπερσύνδεσμο (οράτε 2η στήλη του πίνακα*) εντός του πίνακα* που θα βρείτε στην σελίδα Ρυθμίσεις Cookies.

    2. Cookies στατιστικών

     Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοχώρου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.
     Τα cookies στατιστικών ενεργοποιούνται μόνο εφόσον εσείς τα επιλέξετε (opt-in) κατά την επίσκεψη/ περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.
     Στον πίνακα* που παρατίθεται στην σελίδα Ρυθμίσεις Cookies μπορείτε να δείτε τα στατιστικά cookies, τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας και το χρονικό διάστημα διατήρησης αυτών. Ομοίως μπορείτε να πληροφορηθείτε τους τρίτους παρόχους μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση και καταγραφή στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με την χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς. Μπορείτε να πληροφορηθείτε για τον τρόπο που οι εν λόγω τρίτοι πάροχοι συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα μέσω των στατιστικών cookies πατώντας στο σχετικό υπερσύνδεσμο που υπάρχει στον ίδιο πίνακα*.

     Analytics tools

     • Google Analytics

      Για λόγους παρακολούθησης και αξιοποίησης της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, για σκοπούς βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, χρησιμοποιούμε το Google Analytics. Το Google Analytics είναι μία υπηρεσία που παρέχεται από την Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.)

      Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο της Google που βοηθά τους κατόχους ιστοσελίδων και εφαρμογών να κατανοήσουν πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τους τις ιδιότητές τους. Μπορεί να χρησιμοποιεί cookie για να συλλέγει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση μιας ιστοσελίδας, χωρίς προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για κάθε επισκέπτη. Το κύριο cookie που χρησιμοποιείται από το Google Analytics είναι το cookie "__ga". Οι πληροφορίες που εξάγονται και συλλέγονται από το cookie διαβιβάζονται σε διακομιστή της Google που είναι στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Μέσω του Google Analytics καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς, όπως ενδεικτικά της διεύθυνσης IP σας, της ημερομηνίας και ώρας πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας και στις επιμέρους σελίδες/ ενότητες αυτής, ποιες σελίδες έχετε παρακολουθήσει εντός της ιστοσελίδας μας, τον τρόπο που οδηγηθήκατε στην ιστοσελίδα μας. Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα ANONYMIZEIP.

      Μπορείτε να πληροφορηθείτε για τον τρόπο που η Google συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα μέσω του Google Analytics στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: https://policies.google.com/technologies/partner-sites (αγγλική έκδοση) και https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=el (ελληνική έκδοση). Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την συλλογή δεδομένων μέσω των cookies από την Google Analytics ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

     • Yandex Metrica

      Ο παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Yandex.Metrica ανάλυση ιστού που παρέχεται από την Yandex Oy Limited Company - Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finland (hereinafter referred to as the “Yandex”). Η Yandex.Metrica χρησιμοποιεί “cookies,” μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή του χρήστη για την ανάλυση της δραστηριότητάς του.

      Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα του χρήστη, αλλά μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση της απόδοσης και λειτουργικότητας του ιστοτόπου μας. Πληροφορίες για τη χρήση που κάνετε στον διαδικτυακό μας τόπο θα μεταφερθούν στην Yandex και θα αποθηκευτούν σε διακομιστές που βρίσκονται στην Ε.Ε. και στην Ρωσική Ομοσπονδία. Η Yandex κάνει χρήση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών (standard contractual clauses) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσε ένα επαρκές επίπεδο προστασίας σε περίπτωση που τα δεδομένα διαβιβάζονται στην Ρωσία, ήτοι σε χώρα εκτός Ε.Ε. (https://yandex.com/legal/metrica_agreement/). Η Yandex θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τον τρόπο χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου, να συντάξει αναφορές για εμάς αναφορικά με την λειτουργία του ιστοτόπου μας, και να παρέχει και άλλες πληροφορίες. Η Yandex επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες όπως ορίζεται στους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας Yandex.Metrica Service, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι στον παρακάτω σύνδεσμο https://yandex.com/legal/metrica_eea_termsofuse.

      Μπορείτε να σταματήσετε την χρήση των cookies με τις ανάλογες προσαρμογές στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας (browser). Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο για να κάνετε opt-out: https://yandex.com/support/metrika/general/opt-out.html. Ωστόσο, μπορεί να επηρεαστούν κάποιες εκ των λειτουργιών του διαδικτυακού τόπου. Με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, συμφωνείτε ότι η Yandex μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας με τον ανωτέρω τρόπο και για τους ανωτέρω σκοπούς.

     • Google maps

      Στη διαδικτυακή μας σελίδα, κάνουμε χρήση χαρτών της Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Σε περίπτωση που εισέλθετε σε μία σελίδα όπου υπάρχει χάρτης ή/και πλοηγηθείτε πάνω στον χάρτη, τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται στην Google. Ωστόσο, η χρήση του χάρτη Google Maps είναι απαραίτητη για λόγους παροχής οδηγιών και κατευθύνσεων προκειμένου να εντοπίσει τη γεωγραφική τοποθεσία της εταιρείας μας. Αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται από το Google Maps για τον χρήστη, ισχύει η πολιτική προστασίας δεδομένων της Google: https://policies.google.com/privacy

    3. Cookies Εμπορικής Προώθησης


     Τα cookies Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται:
     • Για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.
     • Για να επιτρέπουν στη ιστοσελίδα μας να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως για παράδειγμα, το όνομα χρήστη, την γλώσσα που χρησιμοποιείτε, την τοποθεσία σας) προκειμένου να παρέχει εξατομικευμένες λειτουργίες και στοχευμένες διαφημίσεις.
     • Για να μας παρέχουν τη δυνατότητα να εξάγουμε συμπεράσματα και να αξιολογήσουμε την δραστηριότητά σας για λόγους καλύτερης και εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών
     • Cookies τρίτων μερών – tracking tools (third party cookies) που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

     Τα cookies εμπορικής προώθησης ενεργοποιούνται μόνο εφόσον εσείς τα επιλέξετε (opt-in) κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας.
     Στην σελίδα Ρυθμίσεις Cookies παρατίθεται πίνακας* στον οποίο μπορείτε να δείτε τα cookies εμπορικής προώθησης, τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας και το χρονικό διάστημα διατήρησης αυτών. Ομοίως μπορείτε να πληροφορηθείτε τους τρίτους παρόχους μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση και καταγραφή των παραπάνω αναφερόμενων δεδομένων. Μπορείτε να πληροφορηθείτε για τον τρόπο που οι εν λόγω τρίτοι πάροχοι συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα μέσω των στατιστικών cookies πατώντας στο σχετικό υπερσύνδεσμο που υπάρχει στον πίνακα*.

     Tracking tools

     • Google Adwords

      Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί το Google Adwords, μία υπηρεσία που παρέχεται από την Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.).

     • Adwords (Ads) Remarketing

      Ειδικότερα, μέσω του Google Adwords Remarketing τοποθετείται cookie στον υπολογιστή του χρήστη που διευκολύνει την στοχευμένη διαφήμιση. Εάν κατά την πρόσβαση στη διαδικτυακή μας σελίδα, είστε συνδεδεμένος με λογαριασμό που διατηρείτε στην Google, τότε η Google ενδέχεται να προχωρήσει περαιτέρω σε επεξεργασία των δεδομένων σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις cookies για διαφημιστικούς σκοπούς, είτε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις cookies στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας, είτε ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: https://policies.google.com/technologies/ads.

     • Conversion cookies

      Μέσω της εν λόγω υπηρεσίας, η Google χρησιμοποιεί cookie μετατροπής (conversion cookies), των οποίων ο κύριος στόχος είναι να διευκολύνουν τους διαφημιζόμενους να διαπιστώσουν πόσες φορές οι χρήστες που κάνουν κλικ στις διαφημίσεις τους, καταλήγουν να αγοράσουν τα προϊόντα τους. Αυτά τα cookie δίνουν τη δυνατότητα στην Google και στον διαφημιζόμενο να διαπιστώσουν ότι κάνατε κλικ στη διαφήμιση και επισκεφτήκατε τον ιστότοπο του διαφημιζόμενου αργότερα. Τα cookie μετατροπής δεν χρησιμοποιούνται από την Google για εξατομικευμένη στόχευση διαφημίσεων και διατηρούνται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ένα cookie με την ονομασία "Conversion" χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αυτόν το σκοπό. Ορίζεται γενικά στον τομέα googleadservices.com ή στον τομέα google.com. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google στον παρακάτω σύνδεσμο: https://policies.google.com/privacy

     • Facebook Ads

      Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το «Facebook Pixel» της εταιρείας Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”) για όσους διαμένουν στην Ε.Ε.. Πρόκειται για ένα τμήμα κώδικα που εγκαθίσταται στον ιστότοπό μας, με το οποίο μπορούμε να κάνουμε μετρήσεις, να βελτιστοποιούμε τις διαφημίσεις μας και να δημιουργούμε κοινά για τις διαφημιστικές εκστρατείες μας. Η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Facebook και εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει τα targeting cookies, μέσα από τις ρυθμίσεις cookies της ιστοσελίδας μας. Αναφορικά με την συλλογή και χρήση δεδομένων από το Facebook, ως και τα δικαιώματά σας σχετικά με την τήρηση απορρήτου και προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να παραπεμφθείτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων του Facebook στο σύνδεσμο https://www.facebook.com/about/privacy/update.

   3. Ανάκληση συναίνεσης – Αλλαγή ρυθμίσεων Cookies

    1. Επιλέγοντας το παρακάτω εικονίδιο που εμφανίζεται στο κάτω αριστερό άκρο της οθόνης σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας.
     Πατώντας το εν λόγω εικονίδιο μπορείτε:

     1. Να ενημερωθείτε για την τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με την συναίνεσή σας ως προς την επιλογή των cookies, (δηλαδή για ποιες από τις κατηγορίες των cookies έχετε παράσχει συναίνεση).
     2. Να ενημερωθείτε για την ημερομηνία παροχής της συναίνεσής σας.
     3. Nα ενημερωθείτε το μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό της συναίνεσής σας. Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με την συναίνεσή σας ως προς την εγκατάσταση cookies, παρακαλούμε να αναφέρετε το αναγνωριστικό και την ημερομηνία της συναίνεσής σας.
     4. Να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ή να αλλάξετε τη συναίνεσή σας.
    2. Μέσω της επιλογής «Ρυθμίσεις Cookies» (Cookies Settings) που ευρίσκεται στο μενού στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας. Στη σελίδα που ανοίγει όταν πατήσετε την επιλογή «Ρυθμίσεις Cookies» (Cookies Settings) που ευρίσκεται στο μενού στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας, μπορείτε ομοίως:

     1. Να ενημερωθείτε για την τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με την συναίνεσή σας ως προς την επιλογή των cookies, (δηλαδή για ποιες από τις κατηγορίες των cookies έχετε παράσχει συναίνεση).
     2. Να ενημερωθείτε για την ημερομηνία παροχής της συναίνεσής σας.
     3. Nα ενημερωθείτε το μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό της συναίνεσής σας. Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με την συναίνεσή σας ως προς την εγκατάσταση cookies, παρακαλούμε να αναφέρετε το αναγνωριστικό και την ημερομηνία της συναίνεσής σας.
     4. Να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ή να αλλάξετε τη συναίνεσή σας.
   4. Είδος δεδομένων

    Κατά την επιλογή – παροχή συναίνεσης για τα cookies συλλέγονται από εμάς τα παρακάτω δεδομένα:

    1. Τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με την συναίνεσή σας ως προς την επιλογή των cookies.
    2. Την ημερομηνία παροχής της συναίνεσής σας.
    3. Το μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό της συναίνεσής σας.
    4. Τυχόν αλλαγές στην παροχή της συναίνεσης (ανάκληση, κατάργηση, αλλαγή).
  3. Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) της EYEWIDE

   Η εταιρεία μας αποστέλλει κατά διαστήματα ενημερωτικό δελτίο που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητές της, τα νέα της, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, ενημερώσεις για παρεχόμενες υπηρεσίες, προωθητικές της ενέργειες και εμπορικές προσφορές.

   Ο χρήστης / επισκέπτης της ιστοσελίδας μας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί στο newsletter στη φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, παρέχοντας την ρητή και ελεύθερη συναίνεσή του να επικοινωνήσουμε με εκείνον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να του στέλνουμε το ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter).

   Για το σκοπό της εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο ο χρήστης συμπληρώνει στη σχετική φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, το όνομά του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου του. Δηλώνει δε ότι τα στοιχεία που έχει χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή του είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήποτε στοιχείο τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

   Απαγορεύεται ρητά η εγγραφή στη φόρμα εγγραφής στο newsletter με χρήση δεδομένων τρίτων προσώπων. Προς επιβεβαίωση της εγγραφής, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει και υποβάλει ο χρήστης κατά την εγγραφή του, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται υπερσύνδεσμος για την ενεργοποίηση της εγγραφής (double opt-in). Εάν δεν ενεργοποιήσει με το "πάτημα" του συνδέσμου ενεργοποίησης, ο χρήστης την εγγραφή του στο ενημερωτικό δελτίο της Eyewide εντός εύλογης προθεσμίας 10 ημερών, τότε τα προσωπικά δεδομένα που έχει εισάγει στη φόρμα εγγραφής διαγράφονται οριστικά από την βάση δεδομένων της εταιρείας μας.

   1. Είδη δεδομένων που συλλέγονται και τίθενται υπό επεξεργασία


    Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικού δελτίου (newsletter) η εταιρεία μας συλλέγει και αποθηκεύει τα παρακάτω δεδομένα που διαβιβάζονται και γνωστοποιούνται στην εταιρεία εκουσίως από το χρήστη:

    1. Όνομα.
    2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
    3. Παράλληλα, συλλέγεται αυτόματα η διεύθυνση IP χρήστη που έκανε εγγραφή στο newsletter.

    Η αποθήκευση των των παραπάνω στοιχείων γίνεται για διαφημιστικούς σκοπούς,για να του αποστέλλονται δηλ. προσφορές και newsletters.

   2. Νόμιμη βάση της επεξεργασίας


    Νόμιμη βάση της επεξεργασίας Η επεξεργασία των δεδομένων σας για την αποστολή newsletter διενεργείται:

    1. Στο πλαίσιο της συναίνεσης που παρέχεται σε εσάς.
  4. Αποστολή έγγραφων αιτημάτων / μηνυμάτων επικοινωνίας στην EYEWIDE

   Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε ερωτήματα προς την εταιρεία μας με δύο τρόπους:

   1. Μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.eyewide.gr/contact

    Για το σκοπό της επικοινωνίας με την εταιρεία μας και την αποστολή μηνύματος από εσάς, ο χρήστης συμπληρώνει στις σχετικές φόρμες:

    • Το όνομα του
    • Την διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου
    • 'Η/Και το τηλέφωνό του

    Δηλώνει δε ότι τα στοιχεία που έχει χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή του είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήποτε στοιχείο τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που αποστέλλει στην εταιρεία μας σύμφωνα και με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας που είναι διαθέσιμοι εδώ.

    Είδη δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται

    Τα δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρεία μας στο πλαίσιο αυτό είναι:

    1. όνομα
    2. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
    3. τηλέφωνο
    4. περιεχόμενο μηνύματος

    Νόμιμη βάση της επεξεργασίας αποτελεί

    • αφενός η συναίνεση του υποκειμένου, το οποίο και αποστέλλει εκουσίως μέσω των σχετικών τεχνικών επιλογών του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας τα αιτήματα/ ερωτήματά του και
    • αφετέρου το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας για το σκοπό της απάντησης/ ανταπόκρισης στο αίτημα/ ερώτημα που έχει υποβάλλει ο χρήστης της ιστοσελίδας.
  5. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος   Η εταιρεία μας παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της την δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο αποστολής του βιογραφικού σημειώματος. Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος υπόκειται στους Όρους Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος που είναι διάθεσιμοι εδώ.
   Είδη δεδομένων που συλλέγονται:

   1. όνομα
   2. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
   3. οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα ο χρήστης έχει συμπεριλάβει στο βιογραφικό του σημείωμα το οποίο και αποστέλλει μέσω του διαδικτυακού τόπου της Eyewide

   Νόμιμη βάση της επεξεργασίας αποτελεί

   • αφενός η συναίνεση του υποκειμένου, το οποίο και αποστέλλει εκουσίως μέσω των σχετικών τεχνικών επιλογών του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας τα προσωπικά του δεδομένα και
   • αφετέρου το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας για το σκοπό της ανταπόκρισης στο αίτημα για παροχή εργασιακής θέσης από την πλευρά του χρήστη της ιστοσελίδας.
 3. Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων

  Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας διατηρούνται τουλάχιστον για διάστημα 6 μηνών και σε κάθε περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα ακόμα απαιτείται προκειμένου να παρέλθει χρόνος παραγραφής τυχόν αξιώσεων. Ενώ διατηρούνται για αόριστο χρονικό διάστημα, στην περίπτωση που απαιτηθεί από το νόμο λόγω κάποιας σε εξέλιξη δικαστικής διαδικασίας ή εισαγγελικής έρευνας. Δεδομένα τα οποία συλλέγονται μέσω cookies ή άλλων τεχνολογιών tracking διαδικτύου απευθείας από τρίτους παρόχους (π.χ. Google, Facebook, κ.λπ.), διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο τρίτος φορέας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου και ιδιωτικότητας που εφαρμόζει.

 4. Αποδέκτες των δεδομένων

  Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι:

  1. Το προσωπικό της εταιρείας μας, το οποίο έχει δεσμευτεί για τήρηση απορρήτου και εμπιστευτικότητας και της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας δεδομένων της Eyewide.
  2. Εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας μας, εφόσον αυτό απαιτείται από το σκοπό της επεξεργασίας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί για τήρηση απορρήτου και εμπιστευτικότητας και της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας δεδομένων της Eyewide.
  3. Εκτελούντες την επεξεργασία, ήτοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό μας στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας όπως έχουν τεθεί παραπάνω. Οι εκτελούντες την επεξεργασία έχουν δεσμευτεί εγγράφως με την Eyewide ώστε να τηρούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να μην ανακοινώνουν τα δεδομένα σε τρίτους και να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας όπως ορίζει ο κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  4. Δημόσιες, εισαγγελικές, αστυνομικές αρχές εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα για γνωστοποίηση ή παροχή οποιωνδήποτε στοιχείων ή δεδομένων.
 5. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

  1. Το υποκείμενο των δεδομένων – χρήστης της ιστοσελίδας που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

   1. Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15)
   2. Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16)
   3. Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17)
   4. Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας (άρθρο 18)
   5. Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 19)
   6. Δικαιώματα φορητότητας (άρθρο 20)
   7. Δικαίωμα ανάκλησης συναίνεσης (άρθρο 7 παρ. 3)
   8. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας (άρθρο 77)
  2. Δικαίωμα εναντίωσης

   Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Εμείς δεν υποβάλλουμε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

  3. Σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να υποβάλετε κάποιο αίτημα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και την παρούσα πολιτική, μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση [email protected]. Προκειμένου να προχωρήσουμε σε ταυτοποίησή σας και να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να σας ζητουμε περαιτέρω πληροφορίες για το σκοπό της επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα λάβετε αιτιολογημένη απάντηση για τον λόγο που δεν ανταποκρινόμαστε στο αίτημά σας.

 6. Ασφάλεια Δεδομένων

  Η Eyewide λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται σε ηλεκτρονικό αλλά και ενδεχομένως σε φυσική μορφή. Εφαρμόζει την τεχνολογία SSL. Οι δε βάσεις δεδομένων που είναι συνδεδεμένες με τον διαδικτυακό της τόπο βρίσκονται εγκατεστημένες σε διακομιστή ιδιοκτησίας της Eyewide εντός Ε.Ε.. Όλα τα δεδομένα τηρούνται σε κρυπτογραφημένη μορφή.

 7. Τροποποίηση πολιτικής απορρήτου και προστασίας δεδομένων

  Η Eyewide έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της. Σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας πολιτικής, ο χρήστης θα ενημερώνεται με μορφή αναδυόμενου παραθύρου κατά τη επίσκεψή του στην ιστοσελίδα της Eyewide.

 8. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

  Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς συμφωνείται ότι είναι τα δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης.